عهد جدید و عهد قدیم

در عهد جدید در انجیل متی و در لوقا به داستان یونس اشاره شده‌است. زندگانی یونس ﻧبی خدادر ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺲ ﻧبی در عهد قدیم آمده‌است.
کتاب یونس جزو کتب پیامبران کوچک، که تعداد آنها دوازده نفرند،می‌باشد.این کتاب نسبتا کوچک شامل چهار باب می‌باشد. که هم در کتاب یهودیها آمده و هم مسیحیان به عنوان کتابی‌ درعهد عتیق به آن معتقدند.در این میان قابل توجه است که،این کتاب ماننددیگر کتب شامل مجموع سخنان انبیا نیست بلکه شرح فرستادن یونس به نینوا در آن آماده است.
ارسال شده در دسته‌بندی نشده| 11:26 am |  | پاسخ دهید:

کتاب شفاهی