اخبار ورزشی » افزایش 30 میلیونی قیمت پدیده برزیلی رئال در عرض پنج ماه